ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

  • ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
  • ອາຄານ ສີ່ຊັ້ນ, ເລກທີ , ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
  • ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,
  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ໂທ: (+85621) 213470-148, 217706
  • ແຟັກ: (+85621) 213472
  • ຕູ້ ປ.ນ: 2279
  • ອີເມວ: most_info@most.gov.la
  • ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

error: Content is protected !!
lo
en_GB lo