ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາລາຍຊື່ມາດຕະຖານອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກຂອງສາກົນ (IEC) ທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາມາເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ

ອ່າ່ນເພີ່ມຕື່ມ
error: Content is protected !!
en_GB
lo en_GB